29.04.2018 - Силата да живееш за Христос

Пастир Веселин Йотов

Оня, Който свидетелствува за това, казва: Наистина ида скоро. Амин! Дойди, Господи Исусе!

Откровение 22:20

Всички ние се заблудихме както овце, Отбихме се всеки в своя път; И Господ възложи на Него беззаконието на всички ни.

Исая 53:6

 

Изтегли