24.07.2019 - Бъди отговорен

Пастир Веселин Йотов

А онзи, който не е знаел и е сторил нещо, което заслужава бой, малко ще бъде бит. И от всеки, комуто много е дадено, много и ще се изисква; и комуто са много поверили, от него повече ще изискват.

Лука 12:48

Що да въздам Господу За всичките Му благодеяния към мене?
13 Ще взема чашата на спасението, И ще призова името Господно;
14 Ще изпълня обреците си Господу, Да, пред всичките Му люде.

Псалм 116:12-14

Като пренощува там оная нощ, взе от онова, що му дойде под ръка, за подарък на брата си Исава:
14 двеста кози и двадесет козли, двеста овци и двадесет овни,
15 тридесет дойни камили с малките им, четиридесет крави и десет юнци, двадесет ослици и десет жребчета,
16 и предаде всяко стадо отделно в ръцете на слугите си. И рече на слугите си: Минете пред мене, и оставете разстояние между едно стадо и друго.

Битие 32:13-16

Изтегли