23.10.2019 - Думите, които изговаряме

Пастир Веселин Йотов

И тъй, като отхвърлите всяка злоба, всяка лукавщина, лицемерие, завист и всяко одумване,
2 пожелавайте като новородени младенци, чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение,
3 ако сте опитали, "че Господ е благ;"

1 Петрово 2:1-3

Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;

Ефесяни 4:29

И казвам ви, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в съдния ден.

Матей 12:36

Изтегли