30.10.2019 - Вярата да живееш свят живот

Пастир Веселин Йотов

Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да не можете да правите това, което искате.

Галатяни 5:17

Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

Римляни 6:22

Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света; и тая победа, която е победила света е спечелила нашата вяра.
5 И кой побеждава света, ако не е тоя, който вярва, че Исус е Божият Син?

1 Йоан 5:4-5

Изтегли