Детско неделно училище

Детското неделно училище при Евангелска петдесятна църква "Извор на живот" - Хасково.