500 години Християнска Реформация

Стих за деня

"Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия."

Псалм 91:1