"Сърцето на Църквата или Кои сме ние и за какво живеем" - 14.06.2020

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6