"Месията Слуга - Евангелието на Марк 1 глава" - 17.06.2020

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6