"Неизбежния избор" - Дякон Иван Петров - 17.03.2021

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6