28.02.2018 - Принципи на успеха - част 3

Пастир Веселин Йотов

Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее.
13 Но който устои до край, той ще бъде спасен.
14 И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи; и тогава ще дойде свършекът.

Матей 24:12-14

Изтегли