14.07.2019 - Дръж верният курс

Презвитер Антон Илиев

И Аврам пропътува земята до местността Сихем, до дъба Море. В това време ханаанците живееха в земята.
7 И Господ се яви на Аврама и рече: На твоето потомство ще дам тая земя. И там издигна олтар на Господа, Който му се яви.
8 От там се премести към хълма, който е на изток от Ветил, дето разпъна шатрата си, Ветил оставаше на запад, а Гай - на изток; и там издигна олтар на Господа и призова Господното име.
9 После, като се дигна, Аврам все напредваше към юг.

Битие 12:6-9

Така Аврам излезе от Египет, той, жена му и всичко що имаше, и Лот с него, та замина към южната страна.
2 Аврам беше много богат с добитък, сребро и злато.
3 И от южната страна той минаваше постепенно дори до Ветил, до мястото, гдето от по-напред беше поставена шатрата му между Ветил и Гай,
4 до мястото, гдето първоначално беше издигнал олтара; и там Аврам призова Господното име.

Битие 13:1-4

Изтегли