20.11.2019 - Не пожелавай

Пастир Веселин Йотов

Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти.

Изход 20:17

Чули сте, че е било казано: "Не прелюбодействувай".
28 Но Аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

Матей 5:27-28

А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече Жена, защото от Мъжа бе взета.
24 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си и те ще бъдат една плът.

Битие 2:23-24

Изтегли