26.07.2023 - Притчата за скъпоценния бисер

Презвитер Антон Илиев

Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери,
46 и, като намери един скъпоценен бисер, отиде, продаде всичко що имаше и го купи.

Матей 13:45-46

Изтегли