06.08.2023 - Христос един път пострада за греховете

Презвитер Антон Илиев

Защото, каква похвала, ако понасяте търпеливо, когато ви бият за престъпленията ви? Но когато вършите добро и страдате, ако понасяте търпеливо, това е угодно пред Бога.
21 Защото и на това сте призовани; понеже и Христос пострада за вас, и ви остави пример да последвате по Неговите стъпки;
22 Който грях не е сторил, нито се е намерило лукавщина в устата Му;
23 Който бидейки охулван, хула не отвръщаше; като страдаше, не заплашваше; но предаваше делото Си на Този, Който съди справедливо;
24 Който сам понесе в тялото Си нашите грехове на дървото, тъй щото, като сме умрели за греховете, да живеем за правдата; с Чиято рана вие оздравяхте.
25 Защото като овце блуждаехте, но сега се върнахте при Пастиря и Епископа на душите ви.

1 Петрово 2:20-25

Изтегли