22.01.2020 - Призванието - част 3

Пастир Веселин Йотов

Понеже докато вие трябваше до сега, според изтеклото време, и учители да станете, имате нужда да ви учи някой изново най-елементарните начала на Божиите словеса, и достигнахте да имате нужда от мляко, а не от твърда храна.
13 Защото всеки, който се храни с мляко, е неопитен в учението за правдата, понеже е младенец;
14 а твърдата храна е за пълнолетните, които чрез упражнение са обучили чувствата си да разпознават доброто и злото.
1 Поради това, нека оставим първоначалното учение за Христа и нека се стремим към съвършенство, без да полагаме изново за основа покаяние от мъртви дела, вяра в Бога,     
2 учение за кръщения, за ръкополагане, за възкресяване на мъртви и за вечен съд.

Евреи 5:12-14;6:1-2

Внимавайте на себе си, да не изгубите онова, което сте изработили, но да получите пълна награда

Йоан 2:8

А без вяра не е възможно да се угоди Богу, защото който дохожда при Бога трябва да вярва, че има Бог, и че Той възнаграждава тия, които го търсят.

Евреи 11:6

Изтегли

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6