Национална обща молитва, 22 септември 2018г. (събота) в Пловдив

Стих за деня

"Който живее под покрива на Всевишния, Той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия."

Псалм 91:1