Регионална обща молитва, 23 февруари 2019г. (събота) в Пловдив

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6