Регионална обща молитва, 23 февруари 2019г. (събота) в Пловдив

Стих за деня

"Научи ме да изпълнявам волята Ти, защото Ти си мой Бог; Благият Твой Дух нека ме води в земята на правдата."

Псалм 143:10