В търсене на будните

Тате, спиш ли? – по своя детско-бебешки начин ме питаше синът ми. Искаше да знае дали съм заспал по време на играта с него или се преструвам. Изправил се е над мен и ме бута с малките си ръчички, надявайки се, че играта ни не е приключила и това, че съм легнал на пода до него, е само част от същата тази игра.

А аз наистина лежа и не мърдам. Толкова е хубаво да отдъхнеш малко и да презаредиш батериите си след дългата игра на гоненка.

Денят на Реформацията

Всяка година на 31 октомври, ние отбелязваме денят на Реформацията. Какво толкова се е случило на 31 октомври, та да отбелязваме тази дата, като важна в нашия протестантски църковен календар?
На 31 октомври 1517г. , никому до тогава неизвестния монах Мартин Лутер приковава на голямата порта на катедралата във Витенберг (Германия),  своите 95 тезиса.

Предполагам, че Мартин Лутер изобщо не е имал ни най-малка представа, че в този момент ще започне движение, което ще промени не само църквата, но и курса на църковната история.

Стих за деня

"като съм уверен именно в това, че оня, който е почнал добро дело във вас, ще го усъвършенствува до деня на Исуса Христа."

Филипяни 1:6